PentujaMinulla ei ole pentue suunnitelmia .


http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKasvattaja.aspx...Kasvatan tarkoin harkitsemiani pentueita, joista toivon kasvavan terveitä, reippaita ja rotumääritelmän mukaisia musta-hopea kääpiösnautsereita. Haluan pitää kasvattamisen mahdollisimman pienimuotoisena harrastuksena. Koen tärkeäksi sen että tunnen kaikki kasvattini yksilöinä. Pennut kasvavat meillä kotioloissa perheen parissa tottuen kodin ääniin ja ihmisiin sekä käsittelyyn. Lapsenlapsestamme Sarasta on kasvanut pieni koirienhoitaja ja pentujen leikittäjä. Kaikki kasvattini ovat meille rakkaita ja tärkeitä . Annamme heille juuret ja siivet joiden toivomme kantavan pitkän ja terveen elämän. Toivomme kuulevamme kaikista iloisista uutisista surullisiin.

Pentuesuunnitelmistamme voi kysellä puhelimitse sekä sähköpostilla. Haluan aina tavata henkilökohtaisesti perheet jotka haluavat kasvattini. Olen tarkka siitä että jokainen kasvattini saa parhaan mahdollisen kodin. Molemminpuolinen luottamus on tärkeää. Kasvattini ovat menestyneet hyvin näyttelyissä. En kuitenkaan kasvata näyttelykoiria , agilitykoiria jne. vaan rakkaita perheenjäseniä. Aktiiviset lappalaisten omistajat ovat tehneet kasvateistani valioita - jokainen valio on myös sohvachampioni. Pyrin siihen että oikea koira oikeaan kotiin. Kerrothan yhteydenotossasi perheestäsi , koirataustasi sekä toiveistasi. Tervetuloa tutustumaan koiriimme sekä kotiimme missä pennut kasvavat osana perhettämme.

Toivon, että kaikki kasvattini olisivat aikuisena virallisesti silmätarkistettuja sekä olisivat antaneet verinäytteen Hannes Lohen geenitutkimukseen. Pennut luovutetaan noin 8 - 9 viikon iässä.

Luovutettaessa pennut ovat:
 • Madotettuja ja siistittyjä
 • Rekisteröityjä
 • Tunnistusmerkittyjä mikrosirulla
 • Eläinlääkärin tarkastamia

Pentujen mukaan:

 • Kasvattajan 24h tuki
 • Kirjalliset ja kuvalliset hoito-ohjeet
 • Pentupaketti, joka sisältää mm. kuivamuonaa ja turkinhoitotuotteita
 • Trimmaan mielelläni kasvattini, sekä opetan omistajan trimmaamaan itse

SKL 2015: Mitä on vastuullinen koirankasvatus?

Vastuullinen koirankasvatus on yksi Kennelliiton kulmakivistä. Vastuullinen koirankasvattaja toimii seuraavien periaatteiden mukaan:

 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain terveitä koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen vain hyväluonteisia koiria
 • Kasvattaja käyttää jalostukseen ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisia koiria
 • Kasvattaja antaa koiriaan toisen kasvattajan jalostuskäyttöön vain yhdistelmiin, joissa yllä olevat periaatteet toteutuvat molempien koirien osalta
 • Kasvattaja huolehtii pentujen ja emän hyvinvoinnista
 • Kasvattajan huolehtii koiristaan niin, ettei niistä koidu ympäristölle haittaa
 • Kasvattaja totuttaa pennut käsittelyyn ja sosiaalistaa pennut ennen luovutusta
 • Kasvattaja myy pennut vain niille soveltuviin koteihin/sopiville henkilöille
 • Kasvattaja tekee kirjalliset sopimukset kaikista koirista
 • Kasvattaja rekisteröi kaikki pennut ja luovuttaa rekisteritodistukset pennunostajille viipymättä
 • Kasvattaja neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia koirien koko eliniän
 • Kasvattaja kertoo avoimesti koiriensa terveydentilasta
 • Kasvattaja allekirjoittaa Kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan siinä määriteltyjä vastuullisen koirankasvatuksen periaatteita